Tietoturvaseloste

Suomen käsikirurgiyhdistys ry (myöh. Yhdistys) pitää jäsenrekisteriä, jonka ylläpito  ja  hallinnointi on erillisellä yhteistyösopimuksella ulkoistettu Suomen Lääkäriliitolle. Palveluun sisältyy jäsenmaksupalvelussa olevien henkilöiden jäsentiedot. Yhteistyösopimus on kesäkuussa 2018 päivitetty vastaamaan eurooppalaista GDPR-asetusta. Tähän liittyvät asiakirjat ja rekisteriseloste ovat tarvittaessa saatavissa nähtäväksi  yhdistyksen hallituksen vastuuhenkilöiltä. Jäsenrekisterissä säilytettävät tietokentät ovat: nimi, sotu, osoite ja puhelinnumero. Yhdistys tai  Lääkäriliitto ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille.

Lisäksi Yhdistys kerää henkilötietoja myös kotisivujen (www.fssh.fi ja www.suomenkasikirurgiyhdistys.fi) kautta tietoja seuraavissa tilanteissa:
– kurssi- ja muut yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin liittyvät ilmoittautumiset
– jäsentietojen muutokset
– uudet jäsenanomukset
– suljetulle jäsenalueelle rekisteröityminen
Kerättävät tiedot tallentuvat kotisivujärjestelmään (WordPress) ja tiedonkeruulomakkeista lähtee automaattisesti tieto  sähköpostitse kussakin tapauksessa erikseen asianmukaiselle yhdistyksen vastuuhenkilö(i)lle. Pääsy kotisivujärjestelmän tietoihin on webmasterilla ja ylläpitäjän (e-Sollertis) valtuuttamalla toimijalla. Kotisivut eivät asenna cookieta tai muita käyttäjäseurannan työkaluja käytettyihin selaimiin.