Board

The Board of the Finnish Society for Surgery of Hand 2020-2021

Chairman: Olli leppänen
Vice-chairman: Nora Suojärvi
Secretary: Juha Alavaikko
Treasurer: Markus Pääkkönen
Member: Johannes Savikkomaa
Representative of trainees: Arno Butzov

Webmaster Matti Juntunen