Koulutuspalaute

Käsikirurgiyhdistys järjestää vuosittain erilaisia kansallisia koulutustapahtumia. On järjestetty mm. Flapmaster, Tendonmaster ja  EWAS rannekursseja sekä ensi vuonna jo 10-vuotisjuhlia viettävää Wristmasteria. Lisäksi Operatiivisilla päivillä / OT-päivillä on omat tieteelliset sessiot perinteisesti. Mitä tai minkälaisia kursseja jäsenistö toivoisi tulevaisuudessa järjestettävän? Nyt on mahdollista ottaa kantaa ja vaikuttaa tulevaisuuden tarjontaan. Ohessa tekstiruutu johon voi ilmaista ajatuksiaan…:

Pitäisikö kurssit pyrkiä järjestämään omin kansallisin voimin vai toivotaanko enemmän ulkomaisia esiintyjiä ja ”guruja”?

Ketä haluaisit luennoimaan /opettamaan?

Onko kurssien ajankohdat olleet sopivia? Keväällä kadaveri ja syksyllä Wristmaster?

Onko kurssien hintataso sopiva?

Mitä aihepiirejä toivosin käsiteltävän tulevaisuudessa?

Pitäisikö joku kurssi järjestää uudelleen?

Onko kurssipaikkojen suhteen toiveita?