Apurahat

Suomen käsikirurgiyhdistys jakaa vuosittain apurahoja. Apurahaa myönnetään ensisijaisesti yhdistyksen jäsenille.

Tutkimusapurahaa voi saada sellaista tutkimusta varten, joka liittyy käsikirurgian alaan, ja jolle tutkija on laatinut selkeän tutkimussuunnitelman. Apurahaa voi saada myös pidempää klinikkavierailua varten, kun hakijalla on kutsu klinikasta, selkeä suunniteltu ohjelma klinikkavierailun aikana ja klinikkavieralu kehittää hakijan taitoja käsikirurgian alalla. Apurahan saaja velvoitetaan jatkossa pitämään esitelmän tutkimuksesta / klinikkavierailusta operatiivisten päivien aikana.

Täytä sähköinen hakulomake,  johon liitteeksi tutkimussuunnitelma, CV ja muut tarvittavat lisäliitteet.

Vuosikokouksessa  julkistetaan edellisen vuoden ”Vuoden YYYY tiedeteko-palkinto”. Vuoden tiedeteoksi voidaan valita  julkaistu artikkeli tai muu kyseisenä vuonna tehty tiedeteko. Ehdotukset omasta tai kollegan tiedeteosta pyydetään lähettämään lyhyine perusteluineen vapaamuotoisella hakemuksella sähköpostitse yhdistyksen sihteerille. Hakemuksen pituus maksimissaan yksi A4-sivu. Liitteeksi mahdollinen ehdokkaana oleva artikkeli.

Hakuajat: Yhdistyksen myöntämiin matka-apurahoihin on jatkuva haku. Tutkimusapuraha-anomukset ja ehdotukset ”Vuoden tiedeteoksi” oltava perillä sihteerillä kyseisen vuoden syyskuun loppuun mennessä, jotta valinnat voidaan tehdä Operatiivisiin päiviin ja vuosikokoukseen mennessä.”

 

2005 jälkeen jaetut apurahat:

2005
Anna Viinikainen
Rami Madanast

2006
Anna Viinikainen
Tove Palmgren
Tero Kotkansalo
Minna Forsman
Teemu Karjalainen
Heidi Vastamäki
Jorma Ryhänen

2007
Heidi Vastamäki
Simo Vilkki
Jorma Ryhänen

2008
Teemu Karjalainen
Eero Waris
Timo Viljakka

2009
Camilla Hellevuo
Teemu Karjalainen
Tero Kotkansalo
Lauri Lindroos

2010
Henrikki Rönkkö
Eero Waris
Antti Sommarhem

2011
Toni Luokkala
Teemu Karjalainen
Heidi Vastamäki
Antti Sommarhem
Henrikki Rönkkö

2012
Toni Luokkala
Teemu Karjalainen
Henrikki Rönkkö
Annele Pönkkö
Veera Pikkarainen
Tove Palmgren-Soppela ja Eero Waris
Matka-apurahat:  Nora Suojärvi ja Yrjänä Nietosvaara

2013
Eero Waris
Simo Mattila
Henrikki Rönkkö
Olli Leppänen
Leena Raudasoja
Matka-apuraha: Pasi Paavilainen

2014
Matti Hakkarainen
Olli Leppänen
Matka-apuraha: Camilla Hellevuo
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Henrikki Rönkkö

2015
Olli Leppänen
Johannes Kuorilehto
Matka-apurahana: Mikko Räisänen
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Lasse Linnanmäki

2016
Olli Leppänen
Mikko Räisänen
Vuoden tiedetekopalkinto: Antti Sommarhem
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Leena Raudasoja

2017
Niina Ruopsa
Mikko Räisänen
Tuukka Tanskanen
Markus Pääkkönen
Matka-apuraha: Teemu Karjalainen
Vuoden tiedetekopalkinto: Lasse Linnanmäki. Artikkeli: Linnanmäki L, Göransson H, Havulinna J, Sippola P, Karjalainen T, Leppänen OV. Validity of parameters in static linear testing of flexor tendon repair. J Biomech 2016;49:2785-2790.
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Teemu Karjalainen

2018
Nora Suojärvi
Camilla Hellevuo
Sina Hulkkonen
Matka-apuraha: –
Vuoden tiedeteko: Barreto G, Sandelin J, Salem A, Nordström DC, Waris E.A cta Orthop. 2017 Jun;88(3):326-333. Toll-like receptors and their soluble forms differ in the knee and thumb basal osteoarthritic joints.
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Pasi Paavilainen

2019
Turkka Anttila
Samuli Aspinen
Jarkko Jokihaara
Margit Karelson
Panu Nordback
Susanna Stjernberg-Salmela
Vuoden tiedeteko: Luokkala T, Flinkkilä T, Paloneva J, Karjalainen TV. Comparison of Expert Opinion, Majority Rule, and a Clinical Prediction Rule to Estimate Distal Radius Malalignment. J Orthop Trauma. 2018 Mar;32(3)
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Joonas Pyörny. Otsikko: Yläraajojen replantaatio ja revaskularisaatio toimenpiteiden lukumäärät Suomessa vuosina 1998-2016

2020
Joona Ikonen
Antti Kaivorinne
Vuoden tiedeteko: Tero Kotkansalo ja Hanna-Stiina Taskinen. Käsirekisterin käyttöönotto
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Joona Ikonen. Otsikko: Tenniskyynärpääoireiden paraneminen satunnaistettujen kontrolloitujen tutkimusten plasebo- jaseurantaryhmissä, systemaattinen katsaus ja meta-analyysi

2021
Krista Laivuori
Niina Ruopsa
Hannamari Vilhunen
Matka-apurahat: ei
Vuoden tiedeteko: Suresh K Nayar  , Simo K Vilkki , James P Higgins , Ryan D Katz  J The Modified Vilkki Procedure: Vascularized Metatarsophalangeal Joint Transfer to Reconstruct a Full-Length Radius in Type III Radial Hypoplasia J Hand Surg Am. 2020 Jan;45(1):70.e1-70.e10.
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Henri Vasara. Otsikko: Leikkauksella hoidettujen kyynärvarren diafyysimurtumien komplikaatioiden esiintyvyys ja riskitekijät aikuisilla.

2022
Pekka Löppönen
Mikko Räisänen
Mikael Hytönen
Noora Heikkinen
Matka-apuraha: –
Vuoden tiedeteko: –
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Niko Kämppä. Otsikko: QuickDASH-vaikuttavuusmittarin validointi pediatrisilla yläraajamurtumapotilailla

2023
Mikael Hytönen
Kirsi wiman
Aukusti Savolainen
Pekka Löppönen
Niko Kämppä
Leena Raudasoja
Jenni Ranta-Ylikulju
Oskari Rantamäki
Noora Heikkinen
Vuoden tiedeteko:-
Työmyyräpalkinto: Mikko Räisänen, Mikko Sorvali, Margit Karelson
Parhaan esitelmän palkinto Operatiivisilla päivillä: Mikko Alanen. Otsikko: Ranneluiden kolmiulotteinen virheasento skafolunaarisen nivelsidevamman jälkeisessä nivelrikossa – vertailu terveisiin ranteisiin

Muita apurahoja myöntäviä tahoja:
Duodecim
Kirurgiyhdistys
FESSH
Ortopedian ja traumatologian tutkimussäätiö
Vappu Uuspää säätiö